Услуги

АД „БРАМАС-96” ГР.ШУМЕН извършва транспортиране със собствен транспорт и обезвреждане на странични животински продукти отпаднали в процеса на месодобив, месопреработка, млекопреработка, а също така и от кожарската промишленост.
Преработват се материали от всички категории, включително и СРМ.

В зависимост от качеството се приемат за обезвреждане или се изкупуват всички видове животински и растителни мазнини – топени или нетопени.

Предлага се транспортиране от място с подходящ за случая автомобил.