Контакти

АД „БРАМАС-96” 9700 ГР.ШУМЕН

Квартал Дивдядово, Местност Разсадника, П.К.79

E-Mail: bramas@icon.bg, bramas@iservice.bg

ФАКС: 054/830878, 054/831129

0887 800181 Изпълнителен директор

0884 745579 Прокурист

0887 805535 Зам. директор по ИВ

                         (Финансово-счетоводен отдел)

0888 725173 Нач. автотранспорт

                         (Заявки за извозване на СЖП)

0887 839170 Мениджър проучване на пазари

                         (Сключване на договори)