Добре дошли!

АД „БРАМАС-96” гр.Шумен е предприятие, което обезврежда продукти от животински произход, потенциално опасни за здравето на хората и животните, както и за околната среда.
Тук се преработват и обезвреждат странични животински продукти (СЖП) от Категории 1,2 и 3, както и трупове на умрели животни.
Дружеството работи в пълна хармонизация с българското и европейско законодателство(Регламент 1069/2009/ЕО, Регламент 142/2011/ЕО).
Фирмата разполага със специализиран собствен автотранспорт за събиране и транспортиране на СЖП и умрелите животни.
Към момента се обслужват 18 териториално-административни области на страната.

photo photo